Výživa, IQ a příjem - kojení je skutečně nejlepší

 

Další důkazy, že kojení dětí změní jejich život k lepšímu
21. března 2015 | Z tištěného vydání
Timekeeper

 

Čtyři body navíc na stupnici IQ, jeden rok vzdělání navíc a významně vyšší příjem ve věku 30 let. To jsou výhody kojených dětí podle studie, jejímž autorem je Bernardo Horta a jeho spolupracovníci z brazilské federální univerzity v Pelotas. Studie byla nedávno uveřejněna v časopise Lancet Global Health.

Dřívější výzkumy naznačovaly, že kojení má příznivé dlouhodobé účinky. Práce dr. Horty je obzvláště přesvědčivá: nezaměřuje se na děti a dospívající mládež, ale na dospělé; a je v rozporu s tvrzením, že společenská třída je rušivou proměnnou s tím, že bohaté matky mají tendenci kojit více než chudé matky.

Účastníci studie pocházeli ze skupiny Brazilců narozených v Pelotas v roce 1982. Sledování různých kohort v průběhu života je zavedenou metodou lékařského výzkumu. Umožňuje lékařům testovat hypotézy, které nemohou spolehlivě vyšetřit v retrospektivním pohledu, jenž se spoléhá jen na paměť. V roce 2012 a 2013 se dr. Hortovi podařilo vypátrat 3 493 příslušníků této kohorty, jejichž výživa v dětství (včetně spotřeby mateřského mléka) byla v příslušné době zaznamenána. Dr. Horta jim položil několik otázek a nechal je vyplnit test IQ. 

Dr. Horta srovnal ty, kteří byli jako nemluvňata kojeni kratší dobu než jeden měsíc, s těmi, kteří byli kojeni déle než jeden rok. Zjistil, že příslušníci druhé skupiny měli IQ o 3,76 bodu vyšší než příslušníci první (krátce kojené) skupiny, a že chodili do školy o 0,91 roku déle. Údaje o příjmech byly poněkud komplikovanější. Lidé, kteří byli kojeni déle než rok, měli o 15 % vyšší příjem než ti, kteří byli kojeni méně než měsíc, ale lidé kojení 6 až 12 měsíců byli v tomto ohledu ještě úspěšnější, a sice o 55 %. Tyto výsledky kromě toho nebyly ovlivněny celkovým příjmem rodiny v době, kdy se účastník studie narodil. 

Přesné důvody neznáme, i když je snadné o nich spekulovat. Předpokládáme, že mateřské mléko se v průběhu evoluce přizpůsobilo potřebám lidské výživy. Jistý vliv může mít i sociální kontakt matky a dítěte při kojení. Ale příčina je méně důležitá než výsledek. Jak kdysi řekl Winston Churchill: „Není lepší investice pro jakoukoli společnost, než dávat nemluvňatům mléko.“ Před slovo „mléko“ postavte ještě výraz „mateřské“, a návratnost oné investice bude ještě lepší. 

 

Použitý zdroj zde k náhlednutí.