Reklamace

 

Výhradní právo k posouzení a vyřízení reklamace výrobků Medela (dále jen zboží nebo odsávačky) má pouze autorizované servisní středisko DN FORMED Brno s.r.o..Nežádejte, prosím, tuto službu v lékárnách a prodejnách.

Adresa pro podávání reklamací:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 487/76a

612 00  Brno

tel.: 532 198 840

Před uplatněním reklamace zboží

Zkontrolujte podle návodu na použití, zda postupujete při použití zboží správně a máte všechny součásti zboží správně sestaveny.

Při sníženém výkonu odsávačky můžete zkusit sami pročistit motorek. Návod k tomuto pročištění naleznete na stránkách www.medela.cz u daného typu odsávačky, na levé straně v článku "Snížený výkon". Při pročištění motorek nerozebírejte, postupujte podle návodu. V případě zjevného zásahu do motorku nebude reklamace uznána.

TIP – V případě, že je nutné zaslat odsávačku k nám na servis doporučujeme kontaktovat rentální stanici v okolí bydliště a zapůjčit si nemocniční odsávačku Symphony nebo Lactina za poplatek.

 

Průběh reklamace zboží

V některých případech dokážeme i po telefonu na základě vašich informací zjistit pravděpodobnou závadu a urychleně tak vyřešit vzniklý problém. Zasláním náhradního dílu obratem tak může být reklamace vyřízena již do 24-48 hodin. V případě vážnější závady je nutno zboží zaslat k posouzení do autorizovaného servisního střediska DN FORMED Brno s.r.o. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 86/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamaci provádíme ve zkrácené době do 5 dnů včetně odeslání zboží zpět.

 

Odeslání zboží na reklamaci

 1. Zašlete, prosím, kompletní odsávačku (prsní nástavec, konektor, ventil včetně membránky, hadičku, motorek, adaptér).
  Proč? Snížený výkon odsávačky může mít jinou příčinu než je závada motorku, která nemusí být na první pohled zřejmá. Budeme-li mít při reklamaci kompletní odsávačku, lépe odhalíme příčinu závady a doporučíme jak předejít dalším problémům.
 2. K reklamované odsávačce přiložte dopis, ve kterém popište závadu, kterou reklamujete a kdy se závada nejčastěji projevuje (např. u elektrických odsávaček pouze při použití adaptéru nebo pouze při použití baterií). Prosíme také o uvedení informace jak často odsáváte (vůbec nekojím - pouze odsávám, odsávám několikrát denně, odsávám pouze občas …). Připište, jestli jste motorek zkoušeli čistit či nikoliv.
  Proč? Tyto informace také pomohou při posuzování reklamace. Pokud závada není u reklamace popsána, je nutné Vás nejdříve kontaktovat, čímž se celá reklamace zdrží.
 3. Uveďte prosím celou adresu včetně telefonického kontaktu.
  Proč? Telefonický kontakt může také urychlit reklamaci – někdy je potřeba k popisu závady doplnit další informace o používání odsávačky a projevech vady. V případech, kdy je odsávačka již po záruce, konzultujeme telefonicky výměnu náhradních dílu, které budou hrazeny.
 4. Přiložte prosím kopii nákupního dokladu. Pokud již doklad nemáte, kontaktujte nás nejdříve telefonicky na výše uvedeném čísle.
 5. Pro pohodlné odeslání můžete využít služeb Chytrybalik.cz - Služba u vás vyzvedne balík a doručí nám jej aniž byste museli na poštu.

 

Pozor!
V případě nákupu u prodejce, který není autorizovaným partnerem, je nutné uplatnit reklamaci u daného prodejce. Za délku trvání reklamačního řízení a způsob vyřízení reklamace v tomto případě nenese firma DN FORMED Brno s.r.o. žádnou odpovědnost. Pokud si přejete vyřídit reklamaci u nás, bude vyřízení reklamace zpoplatněno.
V případě nákupu u našich autorizovaných partnerů se můžete obrátit přímo na nás a Vaše reklamace bude vyřízena ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dní včetně dopravy zpět. Bude-li shledána oprávněnou, je její vyřízení bezplatné.
Ověřte si, zda jste nakoupili u některého z autorizovaných partnerů.

Platné od 1.1.2014.