III. Medela konference - Bratislava 2017

21. septembra 2017 sa konala v Hoteli Saffron v Bratislave už III. odborná konferencia, ktorú usporiadala spoločnosť

DN FORMED Brno s.r.o. v spolupráci s výrobcom Medela AG. Tohtoročnou hlavnou témou bolo Efektívne dojčenie a výživa materským mliekom ako priorita starostlivosti o dojčiacu matku a dieťa. Naše poďakovanie patrí prednášajúcim, ktorých prítomnosť a hlavne kvalitné prezentácie odborných a veľmi prínosných informácii prispeli k vysokej úrovni tejto konferencie. Radi by sme tiež poďakovali všetkým účastníkom, ktorí svojou aktívnou účasťou v priebehu prednášok vytvorili príjemnú priateľskú atmosféru. Všetky abstrakty prednášok si môžete stiahnuť tu: Brožúra abstraktov 2017.pdf

 

Workshop*

Alternatívne podávanie materského mlieka             

Christa Müller-Aregger, IBCLC

* Workshop bude prebiehať pred zahájením konferencie s obmedzenou účasťou 10 osôb.
 
   
 
 

Prednáškový blok I

Čriepky z Medzinárodného sympózia 2017 Florencia        

MUDr. Vanda Chovanová

Zapojenie orofaciálneho systému novorodenca pri saní  

Christa Müller-Aregger, IBCLC

Starostlivosť o deti s perinatálnymi rizikami - význam spolupráce logopéda

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Podpora dojčenia v podmienkach Detského kardiocentra

na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny

Mgr. Denisa Klamová

Mgr. Mariana Bojdová

Čriepky z konferencie ESPGHAN 2017 Praha

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

 

   

   

Prednáškový blok II

Alternatívne podávanie materského mlieka a odsávanie s programom PLUS   

Christa Müller-Aregger, IBCLC

Výživa novorodenca a dôležitosť materského mlieka na JIS

Mgr. Stanislava Zmeškalová

Bc. Andrea Stejskalová

Ako hodnotiť rast dojčeného dieťaťa

Mgr. Markéta Paulová, Ph.D.

Práca neziskovej organizácie Malíček podporujúca rodičov v starostlivosti o predčasne narodené deti

Mgr. Ľubica Kaiserová

Možnosti podpory laktačného poradenstva v nemocničnej starostlivosti    

Mgr. Jana Křemenová


   

   

   

 

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

 
MEDELA tím SK, CZ