II. Medela konference - Brno

Společnost DN FORMED Brno s.r.o. ve spolupráci s výrobcem Medela AG pořádala 15. září 2016 již II. odbornou konferenci tentokrát na téma Odborná péče o mateřské mléko, specifika laktačního poradenství a jeho význam v péči o matku a dítě. Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím, kteří svou přítomností a hlavně kvalitní prezentací odborných a velmi přínosných informací přispěli k vysoké úrovni této akce. Velké díky patří také všem účastníkům, kteří svojí aktivní účastí v průběhu přednášek vytvořili příjemnou přátelskou atmosféru. Abstrakta přednášejících jsou ke stažení zde: Brožura abstraktů.pdf

 

 

Workshop*

Alternativní podávání mateřského mléka                  

Christa Müller-Aregger, IBCLC

* Workshop probíhal před zahájemním konference s omezenou účastí 20 osob.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednášková témata blok I

Výživa novorozence a důležitost mateřského mléka

MUDr. František Jimramovský, MHA

Střípky z Mezinárodní konference o kojení a laktaci 2016 v Berlíně

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Mateřské mléko a jeho vlastnosti z pohledu aktuálních výzkumů,

alternativní podávání mateřského mléka a jeho bezpečný ohřev

Christa Müller-Aregger, IBCLC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášková témata blok II

Role logopeda v rámci komplexní péče u dětí s perinatálními riziky

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Péče o novorozence při operativním řešení orofaciálního systému

Hana Juránková

Alternativní způsob krmení novorozenců

Mgr. Stanislava Zmeškalová

Strategie enterální výživy u nedonošených novorozenců

Eva Führerová

Zpracování mateřského mléka v rámci neonatologického oddělení 

MUDr. Marcela Černá

Použití pomůcek a spotřebního materiálu. jejich efektivita a hygienický režim na novorozeneckém odd. z pohledu ošetřujícího personálu

Zdeňka Hrbková

Podpora laktačních poradkyň z několika pohledů

Mgr. Jana Křemenová

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Těšíme se na další společné setkání.
 
MEDELA tým CZ, SK