I. Medela konference - Brno

Společnost DN FORMED Brno s.r.o. ve spolupráci s výrobcem Medela AG pořádala konferenci Využití odborných poznatků v péči o matku a dítě při kojení. Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím za jejich oborné a velmi přínosné informace z jejich praxe. Současně velké díky patří také všem účastníkům konference, kteří svojí aktivní účastí v průběhu přednášek vytvořili příjemnou přátelskou atmosféru. Abstrakta přednášejicích jsou ke stažení zde: Soubor abstrakt_konference Brno.pdf

 

 

 

Přednášková témata blok I

 

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, lékařka oddělení neonatologie, Nemocnice Havlíčkův Brod

  • Etické otázky v péči o matku a dítě – problematika kojení a rané péče o matku a dítě
  • Kojení nejen jako výživa. Fyziologické a hormonální děje po porodu a jejich vliv na rozvoj laktace, bonding, intenzita vazby na matku. Separace dítěte a neúspěch při kojení.
  • Poznatky z 9. Mezinárodního Sympozia podpory kojení v Madridu


prim. MUDr. Petr Bloudíček, přednosta dětského oddělení, Nemocnice Znojmo

  • Zkušenosti a podpora kojení z pohledu lékaře neonatologického oddělení

Čapková Eva, dětská sestra, laktační poradkyně, novorozenecké oddělení, FN Olomouc
Markéta Macků, dětská sestra, laktační poradkyně, novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
  • Zkušenosti s využitím pomůcek Medela na podporu laktace a kojení z pohledu sestry neonatologického oddělení


MUDr. Leopold Sedláček, praktický lékař pro děti a dorost, SZZ Krnov

  • Zkušenosti s využitím pomůcek Medela na podporu kojení z pohledu pediatrické praxe, rentální systém, fototerapie, podpora kojení

 

 

 

Přednášková témata blok II

 

Christa Müller-Aregger, laktační poradkyně a školitelka, Medela AG, Švýcarsko
  • Zapojení orofaciálního systému novorozence při sání

 

Marie Hemzáčková, dětská sestra, FN Plzeň, oddělení neonatologie
Bc. Alexandra Šafránková, staniční sestra, oddělení neonatologie, FN Plzeň

  • Calmita v praxi

 

Bc. Kateřina Francová, dětská sestra, laktační poradkyně, Baby club NEKKY Zlín
  • Laktační poradenství v komunitní péči

 

Mgr. Pavla Krčmová, vrchní sestra oddělení neonatologie, FN Brno

  • Výživa nedonošeného novorozence mateřským mlékem, stimulace a včasná tvorba mleziv

 

 

 
 
 

Těšíme se na další společné setkání.

Medela tým CZ